AVC 2002 AVC vrachtbrieven

 

AVC Vrachtbrieven / AVC2002

Het wordt ook wel ‘het beurtvaartje’ genoemd. Deze vrachtbrief dient voor al het binnenlandse vervoer. Door de Algemene Vervoerscondities (AVC) van toepassing te verklaren op het vervoer, zijn de afspraken tussen partijen goed vastgelegd. De vrachtbrief voor binnenlands vervoer over de weg is het oudste formulier uit ons assortiment.

WAAROM EEN AVC VRACHTBRIEF?

Het gebruik van een binnenlandse vrachtbrief is niet alleen verplicht, maar ook nuttig.
Goed gebruikt geeft een vrachtbrief zekerheid over informatie, zoals de afzender, de vervoerder, de geadresseerde, het aantal colli, het gewicht en de uiterlijke staat van de goederen, bijzondere instructies, rembours, et cetera. Dat maakt de vrachtbrief tot belangrijk bewijsmiddel! 

DE VRACHTBRIEF: HÉT BEWIJSMIDDEL BIJ UITSTEK

Bij inontvangstneming tekent de vervoerder de AVC vrachtbrief. Daarmee is het document een prima bewijsmiddel voor afzender of vervoerder, in geval van schade of verlies.

Met een vrachtbrief legt u vast wat de voorwaarden zijn, waaronder het transport wordt uitgevoerd. Op de vrachtbrief staat een verwijzing naar de  Algemene Vervoerscondities AVC 2002.  Deze voorwaarden zijn van belang als aanvulling op de afspraken tussen afzender en vervoerder. 

KLANTSPECIFIEKE VRACHTBRIEVEN

U kunt uw binnenlandse vrachtbrief personaliseren met uw eigen adresgegevens / logo.  De voordelen zijn dat er gegevens zijn ingevuld en niet zo veel hoeft in te vullen of niet zoveel hoeft te printen.  Door een logo toe te voegen maakt u de vrachtbrief helemaal passend bij uw bedrijf. 

AVC vrachtbrief voor laser en inktjetprinterAVC vrachtbrief handset

sterkprint avc vrachtbrief

Formulieren met uw logo en bedrijfsnaam?

info@goedkoopstecmr.nl