Begeleidingsbrief voor vervoer afvalstoffen

 

Wie afvalstoffen transporteert, moet altijd een volledig ingevulde begeleidingsbrief invullen / meenemen

Volgens artikel 1.1 van de Wet milieubeheer zijn afvalstoffen; alle stoffen, preparaten of producten, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen’. Deze afvalstoffen mogen niet zomaar vervoert worden. Wie afvalstoffen transporteert, moet altijd een volledig ingevulde begeleidngsbrief afvalstoffen meenemen.

Bij nationaal vervoer  gelden er drie belangrijke verplichtingen (die onafhankelijk van elkaar toegepast moeten worden) waaronder het gebruik van de begeleidingsbrief bij het transport. 

 

Begeleidingsbrief voor vervoer van afvalstoffen

Voor het transporteren en afvoeren van afvalstoffen is een begeleidingsbrief nodig. Transporteurs (vervoerders en inzamelaars) zijn verplicht tijdens het transport van afvalstoffen een volledig en juist ingevulde begeleidingsbrief bij zich te hebben. De begeleidingsbrief is vormvast.

Soorten begeleidingsbrieven afvalstoffen bij GoedkoopsteCMR.nl:

begeleidingsbrief afvalstoffen bestellenBegeleidingsbrieven afvalstoffen kopen

Formulieren met uw logo en bedrijfsnaam?

info@goedkoopstecmr.nl